Twój koszyk jest pusty
polski
Szybki kontakt

23 655 64 23  kom. 502 134 19623 655 64 23 kom. 502 134 196

Napisz wiadomośćNapisz wiadomość

KontaktKontakt


Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.techpom.pl prowadzony jest przez firmę
TECHPOM Sp. z o.o. Krzywonoś 21, 06-516 Szydłowo NIP 566-18-27-791 REGON 130916899

1. Ceny towarów znajdujące się w naszym sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od sklepu internetowego, na udostępniony przez niego adres e-mail, informacji niezbędnych dla realizacji zamówienia.

3. Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

4. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

  

2) SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym musi być osobą pełnoletnią, posiadającą zdolność do czynności prawnych lub Firmą.

2. Zakup towaru następuje poprzez umieszczenie wybranego towaru do koszyka i poprawne wypełnienia formularza zamówienia. Każde zamówienie będzie potwierdzone elektronicznie, a w szczególnych przypadkach telefonicznie. Po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia i ostatecznym potwierdzeniu chęci zakupu, poprzez przyciśnięcie przycisku zatwierdzającego, zamówienie uważa się za wiążące.

3. Zamówienia można składać przez całą dobę. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w naszym magazynie, formy płatności oraz czasu dostarczenia przesyłki.

4. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu koniecznego do sprowadzenia zamówionego towaru Kupujący jest natychmiast informowany o takim fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, przy czym Kupujący może anulować lub zmienić zamówienie bądź jego część.

5. Firma TECHPOM  zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin. Kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

6. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie klienta faktura VAT.

8. Użytkownik, który dokona akceptacji rejestracji w sklepie internetowym, pod warunkiem wyrażenia na to zgody, będzie otrzymywał informacje handlowe na temat usług, produktów i ofert specjalnych wprowadzonych przez sklep internetowy.

  

3) REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zakupiony towar zostanie dostarczony przez przewoźnika na koszt Kupującego, o ile warunki dostawy określone na stronie internetowej www.sklep.techpom.pl nie stanowią inaczej.

2. Za ewentualne uszkodzenia w czasie transportu lub utratę przesyłki odpowiada firma kurierska do wysokości ubezpieczenia przesyłki. Dlatego też bardzo ważne jest aby dokonać oględzin dostarczanego towaru w obecności kuriera i ewentualnie spisać protokół uszkodzenia.

3. Dostawa towaru odbywa się pod wskazany przez klienta adres.

4. Paczki wysyłane i dostarczane są tylko w dni robocze.

5. Wszystkie nadawane przesyłki są ubezpieczone.

6. Towar dostarcza Firma DPD  w formie przesyłki kurierskiej, czas dostawy 24-48 godzin od chwili nadania.

7. Za opóźnienie w dostawie, wynikłe z winy przewoźnika sklep nie odpowiada.

8. Firma TECHPOM zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania płatności na konto bankowe bądź informacji o wysyłce za pobraniem, z przyczyn od nas niezależnych czas realizacji zamówienia może się przedłużyć (o czym niezwłocznie informujemy każdego klienta).

  

4) KOSZTY TRANSPORTU

  1.  1. Poniższa tabela przedstawia koszty transportu zawierające koszty pakowania i wysyłki towaru na terenie Polski. Ewentualne wysyłki towaru za granicę będą rozpatrywane indywidualnie.

    PRZYKŁAD 

Waga

Standard (wpłata na konto) 

Pobranie

Do  5 kg

21 zł brutto

25 zł brutto

Od 5 kg do 30 kg

23 zł brutto

27 zł brutto

Od 30 kg do 50 kg 

44 zł brutto

48 zł brutto 

Od 50 kg do 100 kg80 zł brutto 84 zł brutto 


2. W przypadku przesyłek wielkogabarytowych wartość ich transportu może być wyższa niż w powyższej tabeli. Informacja o tym będzie wyświetlana przy zamówieniu, udzielona telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przesyłka wielkogabarytowa do 100 kg (tzw drobnica) wysyłana jest paczką w cenie 80 zł (pobranie 84 zł), towar wielkogabarytowy powyżej 100 kg wysyłany jest paletą w cenie 140 zł. (pobranie 150zł).

3. TECHPOM  zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów transportu w szczególnych przypadkach kiedy nie ma możliwości spakowania przesyłki w jedną paczkę zarówno ze względów bezpieczeństwa towaru jak i ograniczeń firm kurierskich.
W przypadku ewentualnej zmiany kosztów transportu Klient jest każdorazowo informowany.
4. TECHPOM nie realizuje przesyłek pobraniowych powyżej kwoty 5000 zł netto ( 6150 zł brutto) W takich przypadkach oczekujemy przedpłaty na rachunek bankowy. 

  5) SPOSÓB ODBIORU

1. Firma kurierska DPD dostarcza paczki pod wskazany adres. W przypadku nieobecności odbiorcy DPD pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę lub zamówić ponowną dostawę przesyłki do swojej siedziby. Termin odbioru przesyłki przez odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie tego terminu i braku dyspozycji odbiorcy, DPD stawia przesyłkę do dyspozycji Zleceniodawcy. Zleceniodawca w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania powiadomienia o przeszkodzie powinien udzielić informacji odnośnie dalszego postępowania z przesyłką. Po upływie tego terminu i braku instrukcji od nadawcy DPD ma prawo odesłać przesyłkę do Zleceniodawcy na jego koszt i ryzyko. Po tym terminie towar będzie zwrócony do magazynu TECHPOM Ponowne dostarczenie będzie możliwe po pokryciu opłat wynikających z jego zwrotu, równych kosztom dostawy.

2. W chwili odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić czy jest ona oryginalnie zapakowana. Paczka powinna być oklejona taśmą firmową TECHPOM, która nie może nosić śladów uszkodzenia. Klient zobowiązany jest również do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Druku Reklamacji". Z chwilą pokwitowania odbioru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

3. W chwili odbioru przesyłki Odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie nie zostało uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia prób otwarcia przesyłki, należy spisać w obecności kuriera protokół odbioru (reklamacji), na którym musi się podpisać kurier i niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Protokół odbioru (reklamacji) spisany w obecności pracownika firmy DPD jest podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.

4. Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.

5. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Druku Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

  

6) PŁATNOŚCI

1. Oferujemy następujące metody regulowania zapłaty:
- Gotówką za pobraniem. Kupujący płaci za przesyłkę w momencie jej dostarczenia bezpośrednio kurierowi.
- Przelew na konto firmy. Metoda ta polega na przelaniu na konto naszej firmy kwoty wystarczającej do pokrycia zobowiązania wynikłego z zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.

2. Do przesyłki doliczany jest koszt transportu, który orientacyjnie wyliczany jest automatycznie w momencie składania zamówienia, zależy od formy wyboru dostawy oraz płatności i wagi towaru.

3. Przy przelewie na nasze konto prosimy o wpisanie w tytule numeru zamówienia.

Numer konta: PEKAO S.A. w Ciechanowie pl.Jana Pawła II     85 1240 5282 1111 0010 5447 2447

  

7) REKLAMACJE

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne  powinien odesłać go pod adres: TECHPOM Sp. z o.o. Krzywonoś 21, 06-516 Szydłowo

2. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, klient powinien wysłać towar na swój koszt.

3. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, zwracamy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

4. Do wysłanego towaru powinna być załączony wypełniony druk reklamacyjny z opisem reklamowanej cechy produktu.

5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

7. Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

 9. TECHPOM udziela 6-cio miesięcznej gwarancji na zakupione części zamienne pod rygorem udokumentowanego montażu przez serwis autoryzowany.

10. W celu uzyskania bliższych informacji na temat reklamacji prosimy o kontakt.

  

8) ZWROT TOWARU

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru, który został sprowadzony na specjalne zamówienie zamawiającego - dotyczy niektórych towarów występujących informacyjnie w sklepie oraz towarów nietypowych które są bardzo rzadko sprzedawane (zwłaszcza części do nieprodukowanych już modeli ciągników i maszyn rolniczych)

2. Zwracany towar należy odesłać, na swój koszt, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z dopiskiem „zwrot towaru”.

3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. W tym celu należy podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Zwracany towar powinien być bezpiecznie zapakowany i oznaczony widocznym miejscu.

4. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta a faktura wraz z fakturą korygującą zostanie odesłana do klienta.

5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

  

9) INFORMACJE DODATKOWE

1. Zmian w zamówieniach można dokonać tylko do czasu kiedy nie zostało zrealizowane (wysłane).

2. Użytkownik może udostępniać swoje konto osobom trzecim wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. W razie zmian w danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik niezwłocznie dokona ich aktualizacji. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych TECHPOM wysyłając wiadomość email na adres: sklep@techpom.pl 

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.sklep.techpom.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.sklep.techpom.pl użyte są w celach informacyjnych.

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®